امکانات

چاپ گستر پویا

امکانات

توانایی انجام چاپ تبلیغاتی بر روی رول ها تا 4 رنگ

ارسال رول ها در تهران و دیگر نقاط کشور در اسرع وقت

تعیین متراژ رول بر اساس سفارش مشتری

شیرینگ رول ها به صورت تکی و چندتایی

امکان عقد قرارداد  بصورت کارمزدی، در صورت تأمین کاغذ مصرفی توسط مشتری