رول حرارتی فیش پرینتر صندوق فروشگاهی

چاپ گستر پویا
کالای اصلی کد کالا  متراژ رول  توضیحات  قیمت به ریال 
رول حرارتی فیش پرینتر صندوق فروشگاهی  3-1  36 متری  هانسول کره  240000
رول حرارتی فیش پرینتر صندوق فروشگاهی  3-2  40 متری دارای بلک مارک هانسول کره   270000
رول حرارتی فیش پرینتر صندوق فروشگاهی 3-3  45 متری موجود نیست  --
رول حرارتی فیش پرینتر صندوق فروشگاهی  3-4  50 متری  موجود نیست  --
رول حرارتی فیش پرینتر صندوق فروشگاهی  3-5  55 متری  موجود نیست  --
رول حرارتی فیش پرینتر صندوق فروشگاهی  3-6 60 متری موجود نیست    --
رول حرارتی فیش پرینتر صندوق فروشگاهی  3-7 40 متری هانسول 270000 
رول حرارتی فیش پرینتر صندوق فروشگاهی 3-8 80 متری هانسول cashless 550000
       3-9     80 متری            ایرانی  مشکیcashless     500000